رویدادها همه رویدادها

انعقاد تفاهم نامه مشترک پژوهشی میان ایمپاسکو و دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، احمد آریافر؛ دبیر هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران در ...

تاریخ انتشار : ۱/ ۱۲ /۱۳۹۸

نقشه جانمایی فعالیت های معدنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

در این نقشه جانمایی مجتمع های تحت مالکیت ایمیدرو، تحت مالکیت ایمپاسکو، پروژه های خاتمه یافته و در حال کار ...

تاریخ انتشار : ۱۰/ ۱۰ /۱۳۹۸

دومین جشنواره ی ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، دومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع ...

تاریخ انتشار : ۳/ ۱۰ /۱۳۹۸
پیوند ها